โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบมอบทุนการศึกษา4แสนบาทในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี

          สัตหีบ-  (21 ธ.ค.61) ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญากวี วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม.มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 15 โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. อ.สัตหีบ เนื่องโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 50 ปี โดยมี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.จ.อ.พิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วยผั้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบทุนการศึกษา

            นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ50 ปี ในปี2562 นี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากการจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีแล้ว ควรทำประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.อ.สัตหีบ 15 โรงเรียน ประกอบไปด้วย ร.ร.จุกเสม็ด ร.ร.บ้านขลอด ร.ร.บ้านเขาบายศรี ร.ร.บ้านอำเภอ ร.ร.วัดหนองจับเต่า ร.ร.บ้านเขาชีจรรย์ รร.ชุมชนบ้านบางเสร่ รร.บ้านสัตหีบ รร.บ้าน กม.5 รร.ชุมชนบ้านช่องแสมสาร รร.วัดเขาคันธมาทน์ รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน รร.วัดนาจอมเทียน รร.บ้านหินวง รร.เกล้ดแกล้ว โรงเรียนละ10 ทุน ทุนละ 2000 บาท รวม 200ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทั้งหลายที่ได้รับทุนเหล่านั้น


พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญากวี กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคน จะนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และพึงระลึกเสมอว่าเราควรตอบแทนผู้มีพระคุณเหล่านั้นด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี คนเก่งของครอบครัว สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป

Advertisement