เมืองสัตหีบ สร้างความสุขให้คนพิการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

          วานนี้ (22 ธ.ค.61) เวลา 18.00 น. นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดงาน วันรวมพลคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดแม่พระลูกประคำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วราชการ และกลุ่มคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม
          พันจ่าเอก เหมราช เกตุสำราญ ประธานกลุ่มคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้กล่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงคนพิการ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมวันรวมพลคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทุกระดับความพิการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
            นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราได้จัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้เกิดการรวมกลุ่ม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนพิการ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
Advertisement