ชลบุรี จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

            เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

            นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรม 6 กิจกรรม ประกอบด้วย บริการด้านการแพทย์ขั้นพื้นฐาน บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการด้านสุขภาพจิต แนะนำและฝึกอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่
             สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ตรวจรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการตรวจตา แจกแว่นสายตา โดยโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีและคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี บริการคัดกรองสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การแนะนำและฝึกอาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอ การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอและกลุ่มแม่บ้าน ส่วนกิ่งอำเภอเมืองชลบุรี มอบถุงยังชีพ ส่วนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ดำเนินกาพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดรณรงค์กิจกรรม 5 ส 3 เก็บ และกลุ่มชาวบ้านนำสินค้าโอทอป แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
Advertisement