สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ออกหน่วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         (21 ธันวาคม 2561) วันนี้ ที่วัดประชุมคงคา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสมพล จิตติเรื่องเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง นำเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนทื่ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 1. การแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. ทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุดร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 3. บริการตรวจตา ตรวจวัดสายตา 4. บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ตรวจประเมินสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา 5. แนะนำและฝึกอาชีพ สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร 6. นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการตรวจมะเร็งเต้านม, โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคไข้เลือดออก เป็นต้น


โดยในวันนี้พบว่ามีประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เดินทางเข้ามามารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของบริการทั้งหมดจะเปิดบริการให้กับประชาชนไปจนถึงเวลา 12.00 น. หรือจนกว่าประชาชนที่เข้ามารับบริการจะหมด….
Advertisement