สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 พร้อมแจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ปี 62 จำนวน 6 โครงการ ให้สมาชิกได้รับทราบ

           พัทยา- ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา น.ส.ฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมแหล่งท่องเที่ยวฯ ชุดใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ ก่อนจะมีการชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการระดมทุน เพื่อหารายได้ทำ CSR และหาทุน เพื่อทำโครงการของสมาคม 2.โครงการส่งเสริมการขายตลาดนักเรียนสัญจรเขตการพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 3.โครงการจัดทำ Official Website ของสมาคม 4.โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว” ปีที่ 2 5. Pattaya Travel Mart 2019 และ 6.ประชาสัมพันธ์เพจสมาคม สำหรับการชี้แจงแผนการดำเนินงานของสมาคมให้สมาชิกได้รับทราบนั้น เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงทิศทางการทำงานตลอดปี 2562

Advertisement