บริษัท อีไลด์ไฟร์บอลโปร จำกัด จัดสัมมนาผู้แทนจำหน่ายลูกบอลดับเพลิงในเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด(มีคลิป)

            พัทยา- เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ ได้จัดให้มีการสัมมนาผู้แทนจำหน่ายลูกบอลดับเพลิง โดยมีพลเรือเอกสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ประธานที่ปรึกษา บริษัท อีไลด์ไฟร์บอลโปร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนจำหน่ายลูกบอลดับเพลิงในเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.พิจิตร 4.พิษณุโลก 5.เพชรบูรณ์ 6.สมุทรสงคารม 7. สิงห์บุรี 8.สุโขทัย 9.อ่างทอง 10 อุทัยธานี เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง


โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ นักวิชาการวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานและที่ปรึกษาผู้ประดิษฐ์ลูกบอลดับเพลิง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในช่วงเช้า เกี่ยวกับลูกบอลดับเพลิงเชิงวิชาการ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนักประดิษฐ์ 5 รางวัลเหรียญทอง ผู้คิดค้นลูกบอลดับเพลิงคนแรกของโลก ในเรื่องคุณสมบัติลูกบอลดับเพลิงวัตกรรมไทยรุ่น 1.3 กิโลกรัม นวัตกรรมสำหรับจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ คุณสมบัติลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติในบ้าน อาคาร คุณสมบัติลูกบอลดับเพลิงขนาดเล็ก เฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติในห้องเครื่องรถยนต์


ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายแล้วได้มีการสาธิตขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของลูกบอลดับเพลิง ELID FIRE โดยคุณจักกฤช ไกรมาตย์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วน ISO และส่วนควบคุมคุณภาพ แนะนำการทดสอบ 1. ทดสอบเฝ้าระวังอัตโนมัติในห้องเครื่ยงรถยนต์ 2. ทดสอบเฝ้าระวังดับไฟอัตโนมัติ ไฟฟ้าลัดวงจร 3. ทดสอบดับไฟในกล่องไม้ทดสอบ ขนาดกลาง (90x60x120 cm.) 4. ทดสอบดับไฟในกล่องไม้ทดสอบ ขนาด (200x240x200 cm.) 5. ทดสอบลูกบอลดับเพลิงบนมือคนอีกด้วย โดยหลังการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยได้มีการถ่ายรูปร่วมกันหน้าฐานทดสอบและมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Advertisement