ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

            นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ ศาลาประชาคม หมู่1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อนถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

           ตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นั้น
สำหรับจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณลำคลองเกาะลอย – บางหัก หมู่1 ถึงหมู่ 3 ตำบลเกาะลอย และหมู่ 1 ถึงหมู่ 2 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่ทรงมีปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement