เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองงาน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์

 

            ( 13 ธันวาคม 2561) ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ยังเป็นการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย                    สำหรับเกมส์การแข่งขันที่นำมาสร้างความสนุกในการแข่งขันกีฬาในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก และเป็นกีฬาที่ทุกช่วงอายุสามารถร่วมแข่งขันได้โดยไม่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย อาศัยเพียงความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จ โดยในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันนี้ก็สามารถที่จะนำเทคนิคที่ได้นำมาปรับใช้ในการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ในวันนี้พบว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีชมพู และสีฟ้า บรรยากาศในการแข่งขันวันนี้พบว่าสนุกสนานเป็นอย่างมาก

Advertisement