เจ้าท่าพัทยา เผยแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

            นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เปิดเผยมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ เชื่อว่าจะมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมากเหมือนปีที่ผ่านๆ มา สำหรับมาตรากรในป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบท่าเทียบเรือจะมีการประสานกับเมืองพัทยาในการกำกับดูแลท่าเทียบเรือในมีความปลอดภัยพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนความพร้อมของตัวเรือประเภทบรรทุกคนโดยสารนั้นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ ถังดับเพลิง แพชูชีพ จะต้องมีประจำเรือโดยสารทุกลำ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลคงามปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือจะต้องมีใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง นอกจากนี้จะมีการสุ่มตรวจพนักงานประจำเรือในเรื่องของสารเสพติดและแอลกอฮอลล์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานควบคุมเรือในขณะนั้น อีกทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ค่อยกำกับดูแลควบคุมในการใช้โป๊ะท่าเทียบเรือ ไม่ให้มีใช้โป๊ะเกินจำนวนที่กำหนด สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการเรือโดยสารนั้นไม่ต้องแย่งกันลงเรือโดยสารเพราะจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและนับจำนวนผู้โดยสารในเรือแต่ละลำก่อนจะออกจากท่าเทียบเรือไปยังจุดหมายปลายทาง เพื่อไม่ให้เรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ ทั้งขาไปและกลับ

          นายเอกราช เปิดเผยต่ออีกว่า นอกจากนี้เจ้าท่ายังจะมีการรับข่าวสารพยากรอากาศจากกรมอุตุในช่วง 7 วันอันตรายว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีคลื่นลมแรงหรือไม่อย่างไร เพื่อกระจายข่าวยังผู้ประกอบการในทุกช่องทาง เพื่อนำข้อมูลไปให้ผู้ควบคุมเรือไปใช้ในการตัดสินใจในการเดินเรือ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เจ้าท่าค่อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นลงเรือ ทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อจะคอยแจ้งข่าวสารต่างๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะได้ดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที โดยได้มีการเตรียมการแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุฉุกเฉินเอาไว้ โดยได้มีการเตรียมความพน้อมแผนต่างๆ ทั้งก่อนเริ่มเข้าสู่ช่วง 7 วันอันตราย และในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งหลัง 7 วันอันตรายจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2561 ในมาตรการดูแลใความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนั้นได้ผลเป็นอย่างไรบ้างมีจุดดีหรือจุดด้อยอย่างไร เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ในปีที่ผ่านยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาแต่อย่างใด

 

Advertisement