สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่วัดประชุมคงคา เตรียมความพร้อมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 21 ธันวาคมนี้ พบขณะนี้มีความพร้อมกว่า 100% แล้ว พร้อมเชิญชาวนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมตรวจรักษาโรคฟรี!

           ( 14 ธันวาคม 2561) ที่วัดประชุมคงคา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่บริเวณวัดประชุมคงคา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และโรงพยาบาลบางละมุงจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร,  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยพบว่าในวันดังกล่าวจะมีบริการสาธารณสุขหลากหลายมาคอยบริการ ประกอบไปด้วย 1. การบริหารตรวจรักษาโรคฟรี โดยแพทย์จากโรงพยาบาลบางละมุง 2.การบริการทางด้านทันตกรรม 3. การบริการทางด้านตา 4.การบริการด้านสุขภาพจิต และ 5. ฝึกอาชีพเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข อาทิ การทำลูกประคบ เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 12 แห่ง, กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. เป็นต้นไป               สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น 2 ครั้งในพื้นที่อำเภอบางละมุง ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่วัดประชุมคงคา ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่ของ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลบางละมุง และตำบลหนองปรือ หรือพื้นที่อื่นๆ ของอำเภอบางละมุงก็สามารถร่วมตรวจสุขภาพได้ ส่วนในวันที่ 17 มกราคม 2562 ก็จะจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่โรงพยาบาลวัดญาณ โดยผู้ที่มาใช้บริการจะอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั้น ทางสาธารณะสุขอำเภอบางละมุง ได้ตั้งเป้าผู้มาใช้บริการประมาณ 300 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการรับบริการตรวจสุขภาพ 5 รายการฟรีในวันและเวลาดังกล่าว

Advertisement