นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าประชาสัมพันธ์รับบริจาคมือถือเก่า ตามแหล่งชุมชน ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือ สำหรับเด็ก ตั้งเป้า 200 เครื่อง ถึงสิ้นเดือน 31 ธันวาคมนี้

         ( 14 ธันวาคม 2561 ) วันนี้ที่ตลาดหนองเกตุน้อย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหนาส่วนราชการทุกกองงาน ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล นำโทรศัพท์มือถือเก่า ที่ไม่ใช้งานแล้ว หรือใช้งานไม่ได้แล้ว นำมาบริจาค ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ทั้งนี้เพื่อนำมอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือมอบให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กรอมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมรณรงค์รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้ ในส่วนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 200 เครื่อง สำหรับการลงพื้นที่ตลาดหนองเกตุน้อยนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกที่ทางเทศบาลได้ลงพื้นที่ ก็พบว่าได้รับการตอบรับจากพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดนำมือถือมาร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะการอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย สำหรับประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือเก่าต้องการที่จะบริจาค สามารถบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Advertisement