วัดทุ่งละหาน ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร สานต่อบวรพระพุทธศาสนา

         ที่วัดสันติธาราวาส (วัดทุ่งละหาน) ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง พระปัญญารัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลนาเกลือ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานวางศิลาฤกษ์สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร โดยมีนายอนุวัฒน์ สิงห์สาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ เอพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
               พระครูสมุห์แมน กิตติภทฺโท (กิต-ติ-พัด-โท) เจ้าอาวาสวัดสันติธาราวาส เปิดเผยว่า การก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 25 เมตร ซึ่งถือเป็นพระศาสดาองค์แรกของโลก จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาสานต่อศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนา จึงได้ประสานงานไปยังผู้บริหารบริษัทในเครือ เอพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนำเที่ยวชาวจีนรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากของวัดช่วยจัดหางบประมาณ ทั้งนี้งบประมาณในการก่อสร้างตั้งไว้ที่ 50 ล้านบาท และยังขาดปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก สาธุชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 049-1-46365-1 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

Advertisement