สมาคมศิษย์เก่า ลาดกระบัง ปลูกปะการังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมศิษย์เก่า ลาดกระบัง ปลูกปะการังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมปลูกปะการังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวันนี้ 8 ธ.ค.61 นายพรชัย ปานศรีแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายวิมาน วิรุฬห์จรรย์ ประธานโครงการจัดกิจกรรมฯ นำคณะศิษย์เก่าฯ อ.ลาดกระบัง กทม. ร่วมโครงการปลูกปะการัง จำนวน 100 กิ่ง ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ รักษาสมดุลใต้ท้องทะเลและฟื้นฟูปะการัง อันจะส่งผลให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศ สามารถดำรงสภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย เนื่องในโอกาสการจัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์เกษตรนครปฐม-เจ้าคุณทหาร ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่าง วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีคณะศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

Advertisement