ผู้ว่า ชลบุรี จัดแถลงข่าวการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วนในห้วง 3 เดือน

             ชลบุรี- นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พลเอก ชัยชาญ ข้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562) โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอชายแดน 132 อำเภอ ในเขต 31 จังหวัด และพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 536 ตำบล ในพื้นที่ 188 อำเภอ ในเขต 63 จังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นธรรม


สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดตามเป้าหมาย และเป็นหนึ่งในพื้นที่ 63 จังหวัด ที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และผลการปฏิบัติจากการดำเนินการตามาตรการเร่งรัดขัยเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน  (พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562) ได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินการดังนี้ ได้จับกุมอาวุธปืน จำนวน 28 กระบอก กระสุน 237 นัด ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 1,264 คดี ได้ผู้ต้องหา 1,272 คน ซึ่งมีของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า 81,523 เม็ด ไอซ์ 3,202 กรัม กัญชา 2,012 กรัม พืชกระท่อม 4,900 กรัม ฝิ่น 345 กรัม โคเคน 50 กรัม เคตามิน 2.10 กรัม และยาอี 5 เม็ด จับกุมหมายจับคดยาเสพติดค้างเก่า จำนวน 16 หมาย การยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 22 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 18,880,000 บาท

Advertisement