บริษัท วีนัส ไดม่อน และคณะเพื่อน จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภค ด้วยความห่วงใยชาวบางละมุง ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาบางละมุง ให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9

 

          ( 9 ธ.ค. 61) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โดมวิสุทธาจาร วัดประชุมคงคา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านชายทะเล โรงโป๊ะ ต.บางละมุง จ.ชลบุรี คุณช่อฟ้า พูลผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล แลนด์แอนโฮม จำกัด โดยเป็นบริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน และเป็นเจ้าของ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สมุย ได้ส่งตัวแทน คุณณัฐิณีย์ เชิดฉาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ มอบเครื่องอุปโภค พร้อมกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คุณวัชรินทร์ เชื้อวงศ์ คุณวีนัส เชื้อวงศ์ จากบริษัท วีนัส ไดม่อน บริษัท เบส เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยแกรน์ พร็อตเพอรร์ตี้ บริษัท เอวา กรุ๊ป และกลุ่มเพื่อนๆ ร่วมมอบ
               ส่วนโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ มีจำพวกข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซึ่งการมอบครั้งนี้มีทั้งหมด 700 ชุด ผู้รับมอบ 7 ชุมชนในเขตพื้นที่ ต.บางละมุง และยังได้รับการสนับสนุนโครงการนี้จากว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบางละมุง พร้อมนำสมาชิกกลุ่มร่วมด้วยช่วยกัน มอบของให้แก่ชุมชนในวันนี้

              สำหรับโครงการทำดีเพื่อพ่อ มอบเครื่องอุปโภคนี้ ทางบริษัท องค์กร มีนโยบายโดยเน้นมอบแก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย แบ่งเบาภาระชาวบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 คุณณัฐิณีย์ เชิดฉาย ประธานเปิดงานตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล แลนด์แอนโฮม จำกัด กล่าว
Advertisement