จังหวัดชลบุรี มอบเสื้อพระราชทาน “BIKE ปั่นอุ่นไอรัก” ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นจักรยาน

         ชลบุรี- นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “BIKE อุ่นไอรัก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับเสื้อ ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยในแต่ละจังหวัดจะจัดพิธีมอบเสื้อที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับเสื้อได้ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคมนี้

                 สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมากถึง 7,790 คน แยกเป็นชาย 4,431 คน หญิง 3,359 คน และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้ารับพระราชทานเสื้อและน้ำดื่ม ดังนั้น จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน ซึ่งทุกจุด จังหวัดชลบุรี จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อรับบัตรคิว และรับสติ๊กเกอร์ไซต์เสื้อ เพื่อเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน หลังจากประชาชนเข้ารับเสื้อพระราชทานแล้ว ประชาชนยังจะได้รับน้ำดื่มพระราชทานและยังได้รับรีสแบบ ชลบุรี รักในหลวง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ทำมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี และเป็นสิริสวัสดิมงคลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้
Advertisement