หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพปาก (มีคลิป)

 

           สัตหีบ- (7 ธ.ค. 61) ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลสัตหีบ โดยมีทันตแพทย์มาตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งให้บริการด้านถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน
สำหรับการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้ มุ่งให้บริการและเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาด้านทันตสุขภาพ ลดการเกิดโรคฟันผุในฟันแท้และฟันน้ำนม ทำให้ประชาชนและผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี อีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร รวมถึงให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement