สัตหีบเชิญแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6

สัตหีบเชิญแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เตรียมจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 –16 ธันวาคม นี้
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6 ร่วมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ต. นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เผยว่างานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2561 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่างๆ แล้ว ยังจะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี


พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะได้ชมการประกวดโคม และการแสดงโขนรามเกียรติ์แล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักแสดงท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดการจัดงานทั้งสองวันด้วย

Advertisement