นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เดินหน้าให้กำลังใจในการทำงานเจ้าหน้าที่ อสม. หลังพบเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ชาวบ้าน พร้อมแสดงความยินดีหลังเดือนธันวาคมนี้ อสม.จะได้รับค่าป่วยการเพิ่ม

            ( 7 ธันวาคม 2561) วันนี้ ที่ห้องประชุม รพ.สต.มาบประชัน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เข้าร่วมประชุม อสม. รพ.สต.มาบประชัน ประจำเดือนธันวาคม โดยมีเหล่าบรรดา อสม.ในพื้นที่มาบประชันเข้าร่วมประชุมเดือนธันวาคมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่าได้รับเกียติจาก นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม โดยก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ รับมอบชุดเครื่องเสียงจากนายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เป็นสื่อกลางในการประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน พร้อมเป็นตัวแทนในการมอบเครื่องเสียงชุดดังกล่าวแก่ รพ.สต.มาบประชันเพื่อไว้ใช้

จากนั้น ดร.มาย ไชยนิตย์ ยังได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่าน หลังจากที่พบว่า ปัจจุบัน อสม.ทำงานได้อย่างเข้มข้น มีการนำนวัตกรรมโลกโซเชียลมาใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานในด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยขั้นตอนที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าในการพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ รพ.สต.มาบประชันให้สวยงาม มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้พบว่าในส่วนของโครงสร้างก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่การปรับปรุงทัศนียภาพเท่านั้น โดยพบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบโดยกองช่าง พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำเรื่องของไฟส่องสว่าง ที่ต้องมีการเพิ่มให้คลอบคลุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ โดยคาดว่าในปี 2562 นี้ก็คาดว่าน่าจะทำการพัฒนาภูมิทัศน์ รพ.สต.มาบประชันให้สวยงาม เพื่อการใช้งานได้ครอบคลุมทุกมิติอย่างแน่นอน ….
Advertisement