อำเภอสัตหีบ ประชาชนจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ เก็บขยะ บำเพ็ญสาธาณประโยชน์(มีคลิป)

 

          วันนี้ (6 ธ.ค.61) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ณ สวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีจิตอาสาทำความดี หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ พัฒนาชายหาดบางเสร่ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร โดยนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่อำเภอสัตหีบกำหนดให้ทุกพื้นที่ในอำเภอสัตหีบได้จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นการรวมพลังในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอิ้อเฟื้อ และมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีส่วนราชการ สถานที่ศึกษา พ่อค้า ประชาชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมในกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธาณประโยชน์โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ถนนเทศบาล 1 และชายหาดบางเสร่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสัตหีบ

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement