อสม. มียิ้ม หลัง ครม.เพิ่มค่าป่วยการจาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท ตอบแทนค่าน้ำใจในการเสียสละ เริ่มธันวาคม 2561 นี้ ด้าน อสม.ไม่มีผลงาน กรมบัญชีกลางเตรียมเรียกเงินคืน

             พัทยา- ( 6 ธันวาคม 2561) วันนี้ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวันชัย แสนงวาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อสม.อำเภอบางละมุงประจำเดือนธันวาคม โดยในวันนี้เป็นการประชุมสัญจรมาที่เมืองพัทยา ซึ่งมี อสม.เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพ

              นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง ได้ชี้แจงในเรื่องของข่าวดีของ อสม.ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเพิ่มเงินค่าป่วยการ อาสาสมัครสาธารณสุข จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขทราบปัญหาดีว่า โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มีความแออัดค่อนข้างมาก ต้องทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ลดภาระลงให้มาก จึงต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้ในระบบปฐมภูมิของโรงพยาบาล ซึ่งคือแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเองก็มีกำลังพลไม่มาก จำเป็นต้องอาศัยกำลังจากเจ้าหน้าที่ อสม.ในการดูแลประชาชน ซึ่ง อสม.ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญ โดยพบว่าที่ผ่านมาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 และได้ค่าป่วยการเพียง 600 บาท ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางครม.เองก็ได้มีการพุดคุยกันแล้วเล็งเห็นว่าการที่จะให้นโยบายด้านการดูแลสุขภาพนั้นประสบผลสำเร็จจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อย่างไรก็ตาม ครม.ได้เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการให้อสม.จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท โดยงบครั้งแรกที่ขอไปจะใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเวลา 10 เดือน ซึ่งในส่วนของ อสม.ที่ได้รับค่าป่วยการเพิ่มก็อยากที่จะให้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และส่งงานอย่างต่อเนื่อง ส่วน อสม.ที่ได้ค่าป่วยการไปแล้ว พบว่าไม่ได้ส่งงาน ทางกรมบัญชีกลาง ก็เตรียมที่จะเรียกเงินคืนเพื่อนำกลับคืนกระทรวงการคลังต่อไป….

Advertisement