อำเภอสัตหีบ ร่วมทำบุญใส่บารตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อำเภอสัตหีบ ร่วมทำบุญใส่บารตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันนี้ 5 ธ.ค.61 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญใส่ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2561วันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายอำเภอสตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญใส่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ


ภาพข่าว ทิวากร

Advertisement