สุดแสนประทับใจทัพเรือไทยเยือนทัพเรือเวียดนาม ณ เมืองท่าฟูก๊วก

          ในวันนี้ (5 ธ.ค.61) พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมและให้กำลังใจหมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีนาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่เรือเดินทางฯ และนาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานฑูตไทย ณ กรุงฮานอย นำคณะร่วมให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวให้กำลังใจกับคณะหมู่เรือเดินทางฯ ว่า ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างดียิ่ง ตามที่กองทัพเรือกำหนดไว้ ตั้งแต่การนำเรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงคำรณสนธุ พร้อมกำลังพล เข้าฝึกลาดตระเวนร่วมทางทะเลกับเรือรบของเวียดนาม ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้นำประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ นำไปเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขในการฝึกลาดตระเวนร่วมกันในครั้งต่อไป และพร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญให้เป็นกำลังใจในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


จากนั้นคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพบปะกับ นาวาเอกอาวุโส เหวียน ซวี ตี่ ผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 ณ กองบัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 จังหวัดเกียนซาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมปรึกษาข้อราชการ และร่วมรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม ซึ่งการปรึกษาข้อราชการในครั้งนี้เป็นไปด้วยมิตรภาพอันดียิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 เวียดนาม ได้เคยเข้าเยี่ยมพบปะกับผู้บัญ ชาการทัพเรือภาคที่ 1 ที่ประเทศไทยมาแล้วเช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมากองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือเวียดนาม มีสัมพันธภาพที่ดีและแน่นแฟ้นต่อกัน เนื่องจากมีการลาดตระเวนร่วมกันในทะเลและเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองท่าซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 38 และในโอกาสที่ทหารเรือไทยเดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการฝึกร่วมกันทางทะเลในครั้งนี้แล้ว ทางผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 ยังได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะของผู้บังคับหมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ด้วยบรรยากาศอันสุดแสนประทับใจของคณะทหารเรือไทยและทหารเรือเวียดนาม ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยหน่วยเรือฝึกกองทัพเรือไทย มีกำหนดเดินทางกลับ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเทศไทย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement