รองนายกเมืองพัทยา เตรียมเสนอของบประมาณประจำเมืองปี 63 ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 8 หลังพบสภาพสนามเดิมไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้เด็กได้ออกกำลังกายได้

             ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ร่วมลงพื้นที่สำรวจสภาพสนามฟุตบอลโรงเรียน หลังพบสนามฟุตบอลปัจจุบันมีสภาพเป็นดินแดง ฝุ่นฟุ้งกระจาย สร้างมลภาวะทางเดินหายใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งเวลาฝนตกสนามฟุตบอลก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้เด็กไม่สามารถใช้ประโยชน์จาสนามฟุตบอลที่มีอยู่ได้ โดยนางนงนุช รักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พร้อมคณะครูมาชี้แจงสถาพปัญหาของโรงเรียน
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลงโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) นั้นเบื้องต้องสิงที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายได้ หรือใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาได้ รวมถึงทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้ แม้สนามฟุตบอลที่มีอยู่จะมีพื้นที่ที่กว้างถึง 90 เมตร ความยาว 70 เมตร แต่ด้วยสภาพสนามนั้นเป็นดินแดงทำให้ไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ จึงได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างดำเนินการออกแบบปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยจะมีการเสนอของบประมาณประจำปีของเมืองพัทยา ปี 63 ในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป พร้อมจะมีการปรับปรุงห้องสุขาของโรงเรียนอีกด้วย

Advertisement