11 ประเทศ สมาชิกสภาการชั่งตวงวัด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมอบรมนานาชาติการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื่นข้าว เพื่อคุ้มครองเกษตรกรและสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าว(มีคลิป)

          ที่ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรมนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว พร้อมด้วย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านความชื้นข้าว เอเชียแปซิฟิก Mrs.Marian T Haire ผู้ดูแลมาตรฐานชั่งวัด เอเชียแปซิฟิก จ้าหน้าที่ประเทศสมาชิกสภาการชั่งตวงวัด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 11 ประเทศ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับการจัดอบรมนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว ในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะและความรู้ความเชียวชาญด้านมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่งานด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิกสภาการชั่งตวงวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศภูฎาน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศคิริบาส ประเทศลาว ประเทศมองโลเลีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม อีกทั้งเพื่อเสริมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้าอบรมในด้านการจัดทำระบบการสอบกลับได้ของเครื่องวัดความชื้นข้าว โดยวิธีการต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว และเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าว

 

Advertisement