เปิดบริการสาธารณสุขในชุมชน ให้บริการตรวจรักษาโรค คัดกรอง หวังลดปัญหาสุขภาพในชุมชน(มีคลิป)

         พัทยา- ที่ศาลาการเปรียญ วัดบุณย์กัญจนาราม ริมถนนสุขุมวิท นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการให้บริการด้านการรักษาโรค การป้องกันและควบคุม การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พระปลัดสุทัศนะ สุธมโม เจ้าอาวาสวัดบุญย์กัญจนาราม พร้อมประชาชนและชุมชนเข้าร่วมคับคั่ง


ทั้งนี้ ได้มีการนำคณะแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุข เข้าร่วมให้บริการ ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การให้บริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองโรค รวมทั้งการแนะนำวิธีการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ อย่าง ไข้เลือดออก การให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการให้บริการมุมความรู้ และการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมให้การตรวจรักษาและเข้ารับการให้บริการเป็นจำนวนมาก

 

Advertisement