นายอำเภอสัตหีบตรวจปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงนามไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด

               สัตหีบ- วันนี้ (3 ธ.ค.61) ที่ศาลาประชาชคมอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมมอบนโยบายการทำงานในการบริหารท้องถิ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกอาสารักษาดินแดน จาก 5 ตำบล รวม 41 หมู่บ้าน ซึ่งภายหลังการประชุม นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ในนามของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท หากมีการตรวจพบสารเสพติด จะยินยอมให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อตกลงระหว่างนายอำเภอสัตหีบ กับปลัดอำเภอสัตหีบทุกคน นายอำเภอสัตหีบ กับกำนันอำเภอสัตหีบ จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ต.สัตหีบ ต.บางเสร่ ต.นาจอมเทียน ต.พลูตาหลวง และ ต.แสมสาร รวมทั้งนายอำเภอสัตหีบ กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 6 อ.สัตหีบ ก่อนจะเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้นำราษฎรที่จะรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน โดยหลังจากตรวจปัสสาวะครบทุกคนแล้ว ไม่พบสารเสพติดใดๆ

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement