ขอเชิญร่วมงาน “พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามรายละเอียดในภาพ

 

 

Advertisement