พัทยาจับมือจัดโครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (มีคลิป)

               เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่แหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ โดยมี พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการภาค 2 เป็นประธานกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ทั่วประเทศ ทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจึงได้มีการกำหนดกำลังพลจำนวน 1,000 คน เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยหลังจากรวมพลทำพิธีถวายปฎิญาณ และปล่อยแถว ได้แบ่งกำลังเป็น 4 พื้นที่กิจกรรม คือ 1. บริเวณรอบพระตำหนักริมผา 400 คน  2. บริเวณคลองน้ำสาธารณะเมืองพัทยา 200 คน  3. บริเวณกรมที่ดินซอยหก 200 คน  4. บริเวณริมหาดกระทิงลาย 200 ราย ร่วมทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งถนน คูคลอง เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆ

Advertisement