***ประชาสัมพันธ์การจราจรในการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ จัดโดยเมืองพัทยา***

Advertisement