เมืองพัทยาจัดวันครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา พร้อมวางพวงมาลาระลึกถึงคุณปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา (มีคลิป)

            (29 พ.ย.61) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาปีที่ 40 โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยา รวมถึงผู้แทนจากสมาคม/ชมรมต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. เป็นพิธีทางสงฆ์ ณ ห้องทัพพระยา จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงเจ้าที่และพระแม่ธรณี พิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายแด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางสงฆ์ และพิธีบวงสรวงดังกล่าวแล้ว เป็นพิธีร่วมวางพวงมาลาให้กับรูปปั้นจำลองของคุณปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้ซึ่งมอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ให้กับเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 ทั้งนี้ ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 เมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ.2499แต่มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือ ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองพัทยาที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยาจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพรักของชาวเมืองพัทยาทุกคน รวมถึงร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินเพื่อก่อตั้งเมืองพัทยานั่นเอง

Advertisement