สัตหีบ อบรมส่องพระเครื่องสร้างงานสร้างรายได้เสริมอาชีพอิสระ

วันนี้ (29 พ.ย.61) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการดูพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย รุ่นที่ 5 ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายไชยเทพ บุญเลิศ และนายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมพิธีในวันนี้ด้วย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการศึกษาให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยมี นาวาเอกประทีป จารุเสวี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จัดให้มีการอบรมขึ้น โดยทางสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ได้รวมชมรมพระเครื่อง พระบูชา ชมรมโหราศาสตร์สัตหีบ และชมรมผู้สืบสานการแพทย์แผนไทยเข้าไว้ในองค์กรเดียวกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทย เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการช่วยสังคมและให้ประชาชนมีอาชีพอิสระตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการฝึกอบรมรุ่นนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย รุ่นที่ 5 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เฉพาะในวันเสาร์ รวม 6 สัปดาห์ ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ประธานในพิธีได้กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย


สำหรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ อาจารย์ไชยเดช ไฝทอง ครูผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ มีประสบ การณ์การสอนหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุมงคลไทย กว่า 50 รุ่น อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือด้านพระเครื่องหลายเล่ม และคอลัมน์นิสต์ของนิตยสารพระเครื่องเจ้าของนามปาก กา “ครูนอกโรงเรียน” ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ“พระเครื่อง” เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยบางกลุ่มเชื่อว่า การแขวนหรือพกพระเครื่อง ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยให้ปลอดภัยจากอันตราย และมีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้เรื่องของพระเครื่องยังเป็นเรื่องที่เป็นสากล มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะ ดังนั้นพระเครื่องจึงเป็น มรดกที่ล้ำค่า และเป็นภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกแขนงหนึ่ง โดยการอบรมจะให้คำแนะนำในเรื่องของพระเครื่องดูอย่างไร องค์ไหนเรียกว่าพระแท้ องค์ไหนคือพระปลอม พระเครื่องมีกี่ประเภท กี่เนื้อ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆ ที่นิยมได้อย่างถูกต้อง ฝึกให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการพิจารณาพระเครื่องและสามารถแยกแยะพิมพ์ทรงของพระเครื่องยอดนิยมได้อย่างถูกต้อง ก่อนลงสนามสัมผัสการส่องพระกับเซียนพระในสนามจริงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement