วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา สถาบันแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

( 29 พฤศจิกายน 2561 ) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และนายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางคณะครู และนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ได้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมฉลองให้แก่วันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่องค์กรที่ได้เดินหน้าให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการมาตลอด 30 ปี ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยแท้ ที่มุ่งเน้นสอนให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งในพิธีฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ ตลอดจนคณะครู และนักเรียน รวมทั้งยังได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ตามลำดับ…..

Advertisement