วัดหนองปรือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

( 29 พฤศจิกายน 2561 ) ที่วัดหนองปรือ พระครูพิพิธกิจจารักษ์ ประธานสภาสงฆ์อำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสฯ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พร้อมด้วยนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ามกลางข้าราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างเดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง


ด้วยวัดหนองปรือ หวังสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในที่ประชุมของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนดให้ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 -วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 อันเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ และจรรโลงพระพุทธศาสนา ที่รัฐบาลต้องการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเข้าวัดทำบุญสั่งสมบุญบารมี ฉลองให้แก่วันเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดังนั้น พระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ จึงได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เย็นในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งเป็นการซักซ้อมพิธีการ เพื่อที่จะจัดขึ้นอีกครั้ง ตามห้วงที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด โดยได้มีการนิมนต์พระเถรานุเถระในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 24 รูป เดินทางมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาสุดมิได้ พร้อมกันนี้ยังเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากลที่กำลังจะเดินทางมาถึงอีกด้วย

Advertisement