รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทพประสิทธิ์ ซอย 7 หาแนวทางแก้ไขปัญหาหลังประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถาวรกับประชาชนก่อนฤดูฝนหน้า (มีคลิป)

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล และตัวแทนชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการวางแผนและศึกษาออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับชาวบ้านอย่างถาวร หลังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยพื้นที่เทพประสิทธิ์ซอย 7 ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงถึงเข่า รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เวลาฝนตกน้ำจะทำให้น้ำท่วมขัง ส่งผลให้ชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจะมีการปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเสียจากแบบทึบมาเป็นแบบโปร่ง เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ตลอดแนวเส้นถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 7 ส่วนแนวทางการแก้ไขในระยะยาวจะให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเร่งออกแบบแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีการเพิ่มท่อให้ใหญ่ขึ้น จากเดิมท่อระบายน้ำขนาด 2 เมตร และตามแยกต่างๆ จะเป็นท่อขนาด 80 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ทันท่วงที โดยระเร่งออกแบบเพื่อนำเข้าไปเสนอในงบอุดหนุน ปี 2563 เพื่อให้การดำเนินการให้ทันฤดูฝนหน้าที่จะมาถึงต่อไป

Advertisement