ผู้ต้องขังพร้อมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองเรือนจำฐานทัพร่วมสอบธรรมสนามหลวง

                วันนี้ (29 พ.ย.61) ที่เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการสอบธรรมสนามหลวง สนามที่3 โดยมีพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง พระครูวิธานวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม รองประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการทหาร ตลอดจนผู้ต้องขังเรือนจำฐานทัพเรือสัตหับ และนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ จำนวน 62 คน เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง

สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 นี้นั้น มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 62 คนประกอบด้วย ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 คน เป็นทหารกองประจำการ 13 คน ผู้ต้องขัง 19 คน และนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ซึ่งจัดให้ร่วมสอบเป็นปีแรก จำนวน 19 คน ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 9คน เป็นผู้ต้องขัง 9 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2คน เป็นผู้ต้องขัง 2 คน โดยนาวาตรี สำราญ คล้ายสุด กล่าวว่า เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เน้นให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาวิชาธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากวิชาทั่วไป เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติหลังพ้นโทษออกไป ซึ่งหลังจาการสอบธรรมสนามหลวงในภาคเช้านั้น พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระครูวิธานวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังฯและนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ต้องขัง ในการดำเนินชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้ และหลังจากพ้นโทษออกไปก็ขอให้เป็นคนดีของสังคมตลอดไป

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement