ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก (มีคลิป)

วันนี้ (28 พ.ย. 61) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน โดยมี พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนที่จะ มอบโอวาทแก่กำลังพล โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ และประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ถือประโยชน์กองทัพเรือเป็นที่ตั้งโดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นกรอบทิศทางหลัก และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังพลทุกนาย มีความสามัคคีกลมเกลียวต่อกัน ในพื้นที่สัตหีบ มีหลายหน่วยอยู่ร่วมกัน ขอให้คิดว่า ทุกคน เป็นครอบครัวเดียวกัน จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ทักทายกำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ
ทั้งนี้ พื้นที่สัตหีบ เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement