ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดสัตวแพทย์กว่า 10 นาย ลงพื้นที่วัดบุญสัมพันธ์ ทำหมันสุนัข และแมว หลังพบจำนวนสุนัขและแมวเพิ่มจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดสัตวแพทย์กว่า 10 นาย ลงพื้นที่วัดบุญสัมพันธ์ ทำหมันสุนัข และแมว หลังพบจำนวนสุนัขและแมวเพิ่มจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

( 27 พ.ย. 61) วันนี้ที่วัดบุญสัมพันธ์ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ , นายพจน์ สิชณนุกฤษณ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์ในการออกหน่วยปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีบริการทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัข และแมว ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ฟรี เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ให้ลดน้อยลง
โดยในวันนี้พบว่าทางปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีได้นำสัตว์แพทย์กว่า 10 คน ลงพื้นที่วัดบุญสัมพันธ์ เนื่องจากว่าพื้นที่ในบริเวณวัดได้มีการจัดทำเป็นสถานที่ดูแล สุนัขและแมวจรจัด กว่า 200 ตัว ซึ่งใน 200 ตัวนี้ บางตัวก็ได้รับการทำหมันไปแล้ว บางตัวก็ยังไม่ได้ทำหมัน บางตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนันขบ้าไปแล้ว บางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็ต้องมีการฉีดกระตุ้นกันทุกปี โดยการลงพื้นที่ทำหมันในวันนี้ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขยายพันธ์ของสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มขึ้น ในวันนี้ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีจึงได้ลงพื้นที่ในการทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในวัด รวมถึง สุนัข และ แมวจรจัด ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือด้วย โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีในส่วนของประชาชนต่างนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่อง


สำหรับโครงการออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวฟรี จะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการออกหน่วยบริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือครั้งใหญ่จัดขึ้นที่บริเวณโดมเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอีกครั้ง ….

Advertisement