พระภิกษุสงฆ์กว่า 500 รูป ร่วมสอบนักธรรม สนามหลวง ชั้น โท – ชั้นเอก สนามที่ 2 จังหวัดชลบุรี พบพระภิกษุสงฆ์ 3 อำเภอ ร่วมสอบกันคึกคัก

    พระภิกษุสงฆ์กว่า 500 รูป ร่วมสอบนักธรรม สนามหลวง ชั้น โท – ชั้นเอก สนามที่ 2 จังหวัดชลบุรี พบพระภิกษุสงฆ์ 3 อำเภอ ร่วมสอบกันคึกคัก

    ( 26 พฤศจิกายน 2561) วันนี้ที่สนามสอบ วัดหนองปรือ พระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอบาบางละมุง อำเภอสัตหีบ และ อำเภอศรีราชา กว่า 467 รูป เข้าร่วมการสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท และ ชั้นเอก ซึ่งในส่วนของสนามสอบของวัดหนองปรือ ถือว่าเป็นสนามสอบ ที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี ที่มีนักธรรมชั้นโท ร่วมสอบจำนวน 318 รูป นักธรรมชั้นเอก 149 รูป ร่วม 467 รูป


    สำหรับการสอบนักธรรมสนามหลวง คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย โดยคำว่า “สนามหลวง” นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “การสอบพระปริยัติธรรมบาลีในพระราชวังหลวง” โดยการสอบสนามหลวงในสมัยก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือพระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลีมีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี การสอบสนามหลวงในปัจจุบันนี้แบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบบาลีสนามหลวง และสอบธรรมสนามหลวง การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือ การสอบธรรมสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบ นักธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และการสอบ ธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส โดยแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็น 3 ระดับนักธรรมตรี, นักธรรมโท, นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ผู้สอบไล่ได้นักธรรมเอกนั้น กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย) ทั้งนี้การสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท – ชั้นเอก ของจังหวัดชลบุรี สนามที่ 2 จะมีขึ้นวันสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้…..

    Advertisement