คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ร่วมมอบคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ร่วมมอบคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา

ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชา อำเภอศรีราชา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ร่วมมอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 22,300 บาท ให้งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีราชา โดยมีนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา พร้อมคณะ มอบ และมี พันตำรวจ เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งต่อให้ พันตำรวโท รังสฤษดิ์ เจริญสุข รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา เพื่อใช้การปฏิบัติงานในงานสืบสวนต่อไป โดยวัตถุประสงค์การมอบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจับคดียาเสพติดได้มูลค่านับ 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ เป็นการร่วมกันสนับสนุน พัฒนาการทำงาน ของตำรวจให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement