พุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมงานทอดกฐิน วัดหลวงปู่ฮก ชลบุรี

พุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมงานทอดกฐิน วัดหลวงปู่ฮก ชลบุรี

เมื่อเวลา 10.09 น. ของวันที่ 18 พ.ย.2561 หลวงปู่ฮก รตินฺธโร พระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พระครูวิสุทธิพรมห์มจรรย์ เจ้าอาวาสวัดราษฎดร์เรืองสุข เจริญพุทธมนต์ โดยมีคุณวัชรกานต์-คุณพยอมวรรณ กถานาราโรจน์ เป็นประธานคุณสุรสิทธิ์-คุณสุกัลยา สันทนาประสิทธิ์ รองประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ หลวงปู่ฮก พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ทุกทั่วทิศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมงานบุญทอดกฐินในปี พ.ศ 2561 นี้ ส่วนบรรยากาศภายในงานช่วงเช้ามีผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พบผู้คนยืนต่อแถวเข้าคิวรอเข้ากราบทำบุญให้หลวงปู่เจิมหน้าผาก บนกุฎิหลังเก่าเพื่อเป็นสิริมงคล และมีโรงทานมากกว่า 500 ร้าน ส่วนยอดกฐินปีนี้ ได้จำนวนทั้งสิ้น 25,225,192 บาท


ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน พิธีการถวายผ้ากฐินหรือการทอดกฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือ ถวายแด่คณะสงฆ์ไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ ยกให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทาน ที่มีกำหนดเขตเวลาแน่นอนคณะสงฆ์วัดหนึ่งๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน

Advertisement